สาระน่ารู้
  • 24 เม.ย. 2567
 162

สมาชิกสมทบ อยากเพิ่มสภาพคล่อง สามารถงดส่งหุ้น หรือลดหุ้นรายเดือนได้

หากสมาชิกสมทบท่านใด มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนสูง หมุนเงินไม่ทัน ต้องการแบ่งเบาภาระ หรือ ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของท่าน


สามารถยื่นคำขอลดส่ง หรือ งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยทำได้ดังนี้

 

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม-ลด หุ้นรายเดือน คลิ๊กดาวน์โหลด

2. กรอกเอกสาร ให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อ (หากต้องการงดส่งหุ้น ให้ กรอกจำนวนหุ้นเป็น “ 0 ” ศูนย์บาทถ้วน)

3. ถ่ายรูป แบบฟอร์ม ให้ชัดเจน

4. ส่งรูป แบบฟอร์ม มาที่  Line Official : @forestcoop

 

ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เบอร์ 02-579-7070


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
UploadImage