ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 พ.ค. 2567
 2,300

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2567

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

 

สวัสดีเดือนพฤษภาคมสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันแล้วหลังจากที่ต้องทนร้อนกันมาหลายเดือนในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา หวังว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนจะช่วยทำให้เราได้ดับร้อนกันบ้างนะคะ และช่วงนี้ลูกหลานสมาชิกหลายท่านคงเริ่มเปิดเรียนกันแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ก็ได้เตรียมเปิดให้สมาชิกทุกท่าน ได้ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

- ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท
มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี

- ทุนเรียนดี ทุนละ 1,200 - 2,500 บาท
มอบให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับปริญญาตรี

- ทุนเกียรตินิยม มอบเพิ่มทุนละ 1,000 - 2,500 บาท
มอบให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

- ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท
มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ
และตอนนี้การยื่นขอรับทุนก็สะดวกยิ่งขึ้น สมาชิกสามารถยื่นได้ทุกที่ ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ โดยจะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2567 ทางสหกรณ์จะแจ้งรายละเอียดให้ได้รับทราบ สมาชิกอย่าลืมติดตามข่าวสารของสหกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ และแฟนเพจของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้กันด้วยนะคะ ^^
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


ด่วน!! บ.ประกันชีวิตกลุ่ม แจ้งเพิ่มเบี้ยประกัน!! เหตุจากการเคลมสินไหมเสียชีวิตสูงขึ้น เริ่มหักเงินเบี้ยใหม่เดือน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

จากที่ สอ.ปม. ได้มีการให้สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภท ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามวงเงินหนี้สามัญรวมกันทุกประเภท โดย อัตราเบี้ยประกันสูงสุดที่ 2,310 บาท วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป 3 ล้านบาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 6 ล้านบาท รวมแผนประกันชีวิตกลุ่มทั้งสิ้น 50 แผน ซึ่งจะครบสัญญา ในวันที่ 30 เมษายน 2567 คลิ๊กอ่านต่อ


หนี้ลดลง หรือ ไม่มีหนี้แล้ว สามารถลดส่งค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มได้

จากที่บ.ประกันชีวิตแจ้งขอปรับเพิ่มเบี้ยประกัน โดยจะเริ่มหักชำระในเดือน พฤษภาคม 2567 นั้นหากสมาชิกที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ต้องการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย สามารถทำเรื่องขอแจ้งลดส่งค่าเบี้ยประกันได้ คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนเมษายน สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ


เปิดเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่ม 67 เริ่มเสนอ 15 พ.ค. - 15 ต.ค.67

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับกับสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ


พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ และนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและธำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่ขบวนการสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ


 

สอ.ปม. ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 23 พ.ค. 67

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2567

UploadImage
UploadImage