คำถามจากสมาชิก

ผูกบัญชีกรุงไทย กับ App CO-OP GO


Q สมาชิกที่ เคยลงทะเบียน ใช้บัตร ATM กรุงไทย กดเงินจากบัญชีสหกรณ์ เช่น เคยใช้บัตรกรุงไทย กดเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ , กดเงินปันผล , กดเงินกู้  จำเป็นต้องส่งคำขอใช้ App CO-OP GO มาอีกหรือไม่ ?

 

A คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอใช้บริการ App CO-OP GO มาที่สหกรณ์ค่ะ โดยสมาชิกสามารถ จัดการบัญชีเพื่อ ทำการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยเลขหน้าบัตร ATM กรุงไทย ใน Application CO-OP GO ได้เลยค่ะ

 

สมาชิกที่ผูกบัญชีกรุงไทย เพื่อทำธุรกรรม ใน App CO-OP GO ไม่ได้  เพราะยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีกรุงไทยกับสหกรณ์ ต้องทำอย่างไร?

 

A ตอบ ทำได้ 3 กรณีค่ะ

- กรณีที่ 1 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย และมี บัตร ATM กรุงไทย ต้องการผูกบัตร ATM กรุงไทยกับสหกรณ์ และ ผูกบัญชีกรุงไทยใน App พร้อมกัน ให้ส่งคำขอ 3.1 มาที่สหกรณ์ก่อนค่ะ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

- กรณีที่ 2 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย แต่ไม่มีบัตร ATM กรุงไทย ให้ส่งคำขอใช้บริการ App CO-OP GO หัวข้อ 3.2 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

-กรณีที่ 3 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย และ ATM กรุงไทย แต่ไม่ต้องการ ผูกบัตร ATM กับสหกรณ์ แต่ต้องการแค่ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ App CO-OP GO อย่างเดียว ต้องส่งคำขอ 3.2 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 

Infographic