คำถามจากสมาชิก

เข้าระบบ Application ของสหกรณ์ไม่ได้ ใส่รหัสเป็นเลขบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร?


การเข้าใช้ระบบ Application ของสหกรณ์ในครั้งแรก สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน จะต้องใส่เลขที่สมาชิก และรหัสผ่านเป็นเลขที่บัตรประชาชน เพื่อทำการลงทะเบียนและรหัสผ่านในขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนใน Application ไปแล้ว และเคยตั้งรหัสผ่านไว้แล้ว เมื่อเข้าระบบอีกครั้ง ตรงรหัสผ่านจะต้องใส่รหัสที่สมาชิกเป็นผู้ตั้งขึ้นเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว

 

โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า สมาชิกที่เข้าระบบไม่ได้นั้นเกิดจาก ใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องและจำรหัสไม่ได้ ให้แก้ไขโดยการกด ลืมรหัสผ่าน และทำการตั้งรหัสใหม่ ตามขั้นตอน ดังนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage