ภาพกิจกรรม
  • 30 ก.ย. 2563
 3,413

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก ได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ได้แก่ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนสารวิทยา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล รวมเงินรางวัล 50,000 บาท มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยมี นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมเสวนา นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการอำนวยการ นายอนุชิต แตงอ่อน ประธานกรรมการเงินกู้ และนายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีการ และภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม ให้สมาชิกที่อยู่ทางบ้านได้รับชมตลอดทั้งงานผ่านทาง Facebook ของสหกรณ์ และในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ จำนวน 12,956 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,392,900 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

UploadImage
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. ร่วมสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

UploadImage
แขกผู้มีเกียรติร่วมถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดโครงการ

UploadImage
การมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้าง กรมป่าไม้

UploadImage
การจับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

UploadImage
การสัมภาษณ์อดีตกรรมการ สอ.ปม. คุณบรรณเลิศ รัชตกุล และสมาชิกอาวุโส คุณวราภรณ์ ศิริประเสริฐ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook สอ.ปม.

UploadImage
การเสวนา เรื่อง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยกรรมการดำเนินการ สอ.ปม.

UploadImage
การเสวนา เรื่อง ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยกรรมการดำเนินการ สอ.ปม.

สมาชิกสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live พิธีการทั้งหมดได้ในวีดีโอประกอบข่าวนี้