กิจกรรมสมาชิก
 • 29 ส.ค. 2566
 2,853

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 66 สมัครเลยวันนี้ถึง 14 ก.ย.66

UploadImage
UploadImage
UploadImage
 

Highlight

 • สำหรับผู้เกษียณปี 2566
 • ทริปต่างประเทศ ประเทศจีน และ ประเทศเวียดนาม
 • ทริปในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี
 • สมาชิก 1 คน สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คนเท่านั้น
 • เริ่มสมัครวันนี้ถึง14 ก.ย. 66 (ดาวน์โหลดใบสมัคร) 
 • สมาชิกและผู้ติดตาม สามารถเลือกไปทัศนศึกษาได้เพียงที่เดียวเท่านั้น
 

UploadImage


Trip 1 : ทัศนศึกษา ประเทศจีน 6 วัน 5 คืน

เริ่มสมัคร วันนี้ถึง 14 ก.ย. 66

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก)

6 วัน 5 คืน รับจำนวน 28 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันพุธที่ 22 – วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

UploadImage

UploadImage


Trip 2 : ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เริ่มสมัคร วันนี้ถึง 14 ก.ย. 66

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์)

4 วัน 3 คืน รับจำนวน 32 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันจันทร์ที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

UploadImage

UploadImage


Trip 3 : ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

เริ่มสมัคร วันนี้ถึง 14 ก.ย. 66

ณ จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

รอบที่ 1 รับจำนวน 29 คน (รวมผู้ติดตาม)

รอบที่ 2 รับจำนวน 29 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : 2 รอบ

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 - วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

UploadImage

UploadImage


ทัศนศึกษา ประเทศจีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก  สมาชิกจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 21,900 บาท ( ราคาเต็ม 28,900 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท) *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 11,900 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 28,900 บาท *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 18,900 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว


ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  สมาชิกจ่ายเพิ่ม 10,555 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 10,555 บาท ( ราคาเต็ม 17,555 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท) *ชำระมัดจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 555 บาท ภายในวันที่ 6 ต.ค. 66
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 17,555 บาท (เต็มจำนวน) *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 7,555 บาท ภายในวันที่ 6 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท *ชำระมัดจำ จำนวน 1,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 5,200 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

UploadImage
 

ต่างประเทศ (ประเทศจีน , ประเทศเวียดนาม)

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัคร)


2. ชำระเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียนร่วมโครงการ ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,000 บาท (และต้องชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 16 ต.ค.66 สำหรับประเทศจีน ภายในวันที่ 16 ต.ค.66 สำหรับประเทศจีน)

 

3. เตรียมเอกสารเดินทางต่างประเทศ

 • (ประเทศเวียดนาม) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • (ประเทศจีน) หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
 • เอกสารการเดินทางต่างประเทศ

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com

 

ภายในประเทศ (จังหวัดกาญจนบุรี)

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. ชำระเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียนร่วมโครงการ ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท (และต้องชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 16 ต.ค.66)

 

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com

เอกสาร