ภาพกิจกรรม
  • 18 ก.ย. 2566
 757

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี

ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงคุณความดีตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ